ASML, Beleid & management onderhoud

ASML, Beleid & management onderhoud

- Facilitair manager bouwbureau ASML (opzetten & implementatie management onderhoud)
- Workshop “beleid en management onderhoud”
- Opstellen strategisch beleidsplan
- Uitvoering RGD-BOEI inspecties
- Uitvoering NEN2767 conditiemeting
- Opstellen meerjaren onderhoudsbegroting

Lees meer


Fontys Hogeschool, Onderhoud & projecten

Fontys Hogeschool, Onderhoud & projecten

- Management onderhoud
- Kwaliteitsmanagement o.b.v. KPI’s en BSC
- Uitvoering onderhoud, projecten en klantwensen

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

- NEN 2767 conditiemetingen
- Duurzame Meerjaren onderhoudsplannen
- Beheer
- Coördinatie Correctief onderhoud
- Coördinatie Preventief onderhoud
- Coördinatie Vervangend onderhoud
- Integraal Beheer Uitvoering Plan (IBUB)

MosaLira, Renovatie en herbestemming Montessori Kindcentrum Maastricht

MosaLira, Renovatie en herbestemming Montessori Kindcentrum Maastricht

- Projectmanagement
- Directievoering
- Bouwtoezicht

Bartimeus

Bartimeus

- Nieuwbouw en renovatie Sociale werkplaats

Lees meer


TU/e

TU/e

- Contractmanagement
- Innovatie en ontwikkeling processen en producten
- NEN2767 conditiemeting
- Wettelijke inspecties
- Advies vastgoedmanagement
- Kwaliteitsmanagement o.b.v. KPI’s en BSC
- Implementatie partners installatietechnisch onderhoud
- NEN2767 conditiemeting
- Advies energie/ CO2 reductie

Lees meer


Gulpener Bierbrouwerij

Gulpener Bierbrouwerij

- Herbestemming en ontwikkeling bezoekerscentrum van de Gulpener Bierbrouwerij

Lees meer


Sevagram

Sevagram

SWOT-analyse & verbeterplan afdeling vastgoed met betrekking tot de inrichting van een vastgoed regie organisatie.

Bouwstenen vastgoed regie organisatie:
- Vastgoed- en onderhoudsstrategie
- Regie-organisatie
- Vastgoeddata en -analyse
- Bedrijfsprocessen
- Budget en exploitatie
- Contracten leveranciers

Stichting Sint Josephscholen Nijmegen

Stichting Sint Josephscholen Nijmegen

Ondersteuning op het gebied van huisvestingsvraagstukken voor diverse scholen.

Biezonderwijs

Biezonderwijs

SWOT-analyse & beleidsplan onderhoud met betrekking tot de inrichting van een vastgoed regie organisatie.

Bouwstenen vastgoed regie organisatie:
- Vastgoed- en onderhoudsstrategie
- Regie-organisatie
- Vastgoeddata en -analyse
- Bedrijfsprocessen
- Budget en exploitatie
- Contracten leveranciers