De overheid stelt steeds meer wettelijke verplichtingen aan uw vastgoed en organisatie. Zo dient u vóór 1 juli voldaan te hebben aan de informatieplicht en vóór 5 december aan de Energie Audit (EED). Daarbij dient u iedere 4 jaar een plan van aanpak aan te leveren bij het bevoegd gezag (Wet milieubeheer). Tevens heeft de Eerste Kamer op 28 mei jl. ingestemd met de Klimaatwet. Hieruit zullen aanvullende maatregelen t.a.v. duurzaamheid worden opgelegd.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het voor uw organisatie steeds urgenter wordt om met verduurzaming aan de slag te gaan. VB+ Vastgoedmanagement heeft een overzichtelijk proces ontwikkeld. Na het doorlopen van het proces voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en worden uw duurzaamheidsambities behaald. In het proces is de ‘’Line of Sight’’ verweven, waardoor de uitgevoerde maatregen aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen.

 

 

 

Schema verduurzaming

VB+ Vastgoedmanagement kan u adviseren en ontzorgen in dit proces. Klik op deze link voor vrijblijvend meer informatie.