In elke organisatie met een vastgoedportefeuille is beleid van assetmanagement belangrijk. Het zorgt ervoor dat processen snel en efficiënt verlopen en houdtOnderhoudsproces klein grip op de financiering. Door de vele ontwikkelingen is het belangrijk om op basis van beleid te kunnen sturen en veranderingen te implementeren.

Meer en meer zien we dat gebouwen in dienst komen te staan van de primaire processen van organisaties en toegevoegde waarde moeten leveren aan deze processen.

 

Veel vastgoedbeheerders hebben meerdere gebouwen, soms verspreid over meerdere locaties of zelfs landen. ’Voor deze partijen is structuur, eenheid en communicatie essentieel. Op basis van Asset Management kan dit proces goed vorm gegeven worden. Hierbij is het van belang om grip op de benodigde puzzelstukjes te krijgen. Op basis van onderstaand onderhoudsproces krijgt u overzicht en grip op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Borging van onderhoud middels line of sight

illustratie VBplus NL 002Om het onderhoudsproces goed te borgen is het van belang dat binnen de organisatie een “line of sight” geldt. Dat is de verbinding tussen de strategische doelstellingen en de operationele activiteiten. Oftewel, iedereen die in het proces werkt, draagt bij aan het behalen van de beoogde doelstellingen. Dit wordt bereikt door het bepalen van een aantal assets, die beheerd worden aan de hand van ISO55000.

Het behalen van de doelstellingen wordt in de praktijk gebracht door middel van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het onderhoudsplan wordt door middel van deze theorie goed voorbereid, op het juiste moment uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

Om de kwaliteit te bewaren wordt er in zo’n geval gewerkt met service level agreements (SLA’s) en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit zijn bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden om de kwaliteit te halen. De KPI’s worden getoetst aan de hand van managementrapportages.

Risico- en kansenmatrix als wijze van contractbeheer

De wijze van contractbeheer is tevens van belang voor het beleidsplan onderhoud. Door middel van een risico- en kansenmatrix wordt in kaart gebracht welke invloed de assets hebben op de bedrijfswaarden. Op basis van deze uitkomsten worden de service levels vastgesteld. Het serviceniveau wordt vastgesteld op basis van een op maat gemaakt serviceplan. Op deze manier wordt de juiste balans gevonden tussen risico’s, prestaties en kosten.